فرم ها و آیین نامه ها

آیین نامه جذب دانشجویان غیر ایرانی- غیربورسیه در دانشگاه کاشان

Regulations on Admission of non-Scholarship International Students to University of Kashan

ضوابط قبول الطلاب غیر الایرانیین غیر الحاصلین علی منحه دراسیه فی جامعه کاشان

شیوه نامه مرکز آزفا دانشگاه کاشان

فلوچارت جذب دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه کاشان

شیوه نامه یکپارچه آموزشی دانشگاه کاشان 

شهریه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه کاشان 1401

آیین نامه صدور مجوز جذب دانشجویان غیر ایرانی وزارت عتف

آیین نامه موسسات جذب وزارت عتف

 

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

فرم های کارشناسی ارشد

فرمت پیشنهاده( پروپوزال)  فایل word  فایل PDF
دفاع از پایان نامه ها
فرم بازگشت به تحصیل ( فایل Word   فایل PDF )
 
فرم های دکتری
 
فرم پیشنهاده (پروپوزال)   فایل word  فایل PDF
        صورتجلسه دفاع پیشنهاده دانشجویان دکتری دانشگاه کاشان    فایل word  فایل PDF
 
دفاع از رساله
آزمون جامع 
       فرصت تحقیقاتی