رشته های موجود در پردیس


لیست رشته های پردیس کاشان

نام رشته گرایش مقطع
مهندسی معماری معماری کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک طراحی جامدات کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی - کارشناسی ارشد
نانو فیزیک نانو فیزیک کارشناسی ارشد
نانو شیمی نانو شیمی کارشناسی ارشد
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری کارشناسی ارشد
شیمی اسانس کارشناسی ارشد
مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی ارشد
مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد 
مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی کارشناسی ارشد 
مهندسی معدن استخراج معدن کارشناسی ارشد 
مهندسی معدن اکتشاف معدن کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانیک ساخت و تولید کارشناسی ارشد (جدید)
     
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دکتری
مهندسی شیمی - دکتری
علوم و قرآن و حدیث علوم و قرآن و حدیث دکتری
مهندسی برق قدرت دکتری
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دکتری 
مهندسی معدن - دکتری 
ریاضی آنالیز دکتری (جدید)
ریاضی جبر دکتری (جدید)
فیزیک - دکتری (جدید)