مقدمه


معرفی پردیس دانشگاهی

پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان به پشتوانه نزدیک 40 سال سابقه مؤثر در آموزش و پژوهش دانشگاه کاشان و در چارچوب برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین چشم انداز 1404 دانشگاه در زمینه گسترش و دسترسی به فرصت ‌های آموزشی و پژوهشی ومشارکت در استقرار جامعه دانش بنیان  و با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان ایرانی و غیر ایرانی، بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه‌های منطقه اصفهان و مجوز شورای گسترش، راه اندازی شده و درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترا دانشجو می پذیرد.