دعوت از شرکت های جذب دانشجویان خارجی جهت همکاری

دعوت از شرکت های جذب دانشجویان خارجی جهت همکاری

دعوت از شرکت های جذب دانشجویان خارجی جهت همکاری
۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۲۱ کد : ۲۲۰۵۱ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۴۲
از کلیه شرکت های جذب دانشجوی غیر ایرانی دارای مجوز معتبر دعوت به عمل می آید درخواست خود را جهت بررسی و همکاری با دانشگاه کاشان به پردیس دانشگاهی ارائه نمایند ، در ضمن دانشگاه کاشان هیچگونه همکاری انحصاری با شرکت های جذب دانشجو نخواهد داشت.

از کلیه شرکت های جذب دانشجوی غیر ایرانی دارای مجوز معتبر دعوت به عمل می آید درخواست خود را جهت بررسی و همکاری با دانشگاه کاشان به پردیس دانشگاهی ارائه نمایند، در ضمن دانشگاه کاشان هیچگونه همکاری انحصاری با شرکت های جذب دانشجو نخواهد داشت.


نظر شما :