پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

 
مبانی استناد در نوشته های علمی بر اساس شیوه نامه ایران
فهرست نشریات علمی
 
 
 
 
 
http://www.honar.ac.ir/    فرهنگستان هنر
http://www.foeac.ir/index.php   فرهنگستان علوم اسلامی قم
http://www.iranculture.org/fa/Default1.aspx   شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر خانه
http://www.icro.ir/   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
     
http://www.iranicomos.org/   ایکوموس ایران
http://www.ichto.ir/    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=1096    پژوهشگاه میراث فرهنگی
http://www.ichodoc.ir/  ` مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی
http://www.chn.ir/    خبرگزاری میراث فرهنگی
http://chre.ir/fa_index.asp    صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
http://www.parseweekly.ir/   پارسه، نشریه داخلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
http://www.semega.ir/   سمگا، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی
http://chtn.ir/WebForms/Fa/General/Default.aspx   میراث آریانا، خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی
http://www.iranshahrpedia.ir/    دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر
     
http://www.nlai.ir/   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
http://www.ical.ir/   کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
http://www.did.ir/   کتابخانه دیجیتالی دید
http://www.mehrarghamproducts.com/   مهر ارقام، کتابخانه الکترونیک شعر فارسی، CD درج
http://www.islamica.ir/   اسلامیکا، کتابخانه دیجیتالی معارف اسلامی و علوم انسانی
http://www.ibna.ir/   خبرگزاری کتاب ایران
http://dl.nlai.ir/ui/Forms/Index.aspx   کتابخانه دیجیتال مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران
     
http://www.loghatnaameh.org/   لغت نامه دهخدا
http://www.rismoon.com/moeenletterindex-fa.html   جستجو در فرهنگ فارسی معین
http://www.jasjoo.com/books/wordbook/fa/   لغت نامه فارسی
     
http://www.cgie.org.ir/    مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
http://nazargaah.ir   نظرگاه، هسته نظریه پژوهی، دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
http://www.ricac.ac.ir/news.php   پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
http://pfmi.ir/   پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
http://www.ricac.ac.ir/page.php?17   پژوهشکده هنرهای سنتی- اسلامی صائب اصفهان
http://www.irip.ir/   موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
http://www.iranculturestudies.com/index.html   اندیشه ایرانشهر، دفتر پژوهشهای فرهنگی
http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa   پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
http://iiua.ir/fa/    مرکز مطالعات حکمت – دانش و فن معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
http://www.itf.org.ir/   بنیاد اندیشه اسلامی
http://www.sid.ir/   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
http://www.noormags.com/view/fa/default   مرکز تحقیقات کامپیوتری و علوم اسلامی، پایگاه مجلات تخصصی نور
http://anthropology.ir/    انسان شناسی و فرهنگ 
http://www.economist.ir/   موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد
http://www.pishani.ir/   پیشانی، آموزش، فرهنگ، فلسفه
http://iqna.ir/   خبرگزاری قرآنی ایران، جهاد دانشگاهی
http://alhodapublication.ir/fa/index   موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی
http://www.rihu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=56f6981e-f982-4114-807d-1c8b1acf3835   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
     
http://www.isfahan.ir/Index.aspx?lang=1&sub=14   سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان
http://www.nezammohandesiesfahan.ir/   سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
http://www.maskansazancz.ir/   شرکت عمران و مسکن سازان اصفهان، منطقه مرکزی
     
http://www.aui.ac.ir/default.aspx   دانشگاه هنر اصفهان
http://library.aui.ac.ir/   کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان
http://www.aui.ac.ir/conservation/default.aspx                              دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان        
     
     
http://www.ammi.ir/    انجمن مفاخر معماری ایران
http://www.memaran.ir/    جامعه آنلاین معماران ایران
http://mehrazi.ir/    انجمن مهرازی ایران، موسسه مرمتی و حفاظتی مهرازی ایران، نخستین پایگاه علمی و پژوهشی مرمت و معماری سنتی  
http://www.mirmiran-arch.org/   موسسه معماری میرمیران
http://www.drbaghershirazi.ir/   سایت رسمی دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی
http://www.baam-mag.com/    خانه معماران قم، نشریه الکترونیک بام
http://iranarchitects.com/    جامع ترین نمایشگاه مجازی ساختمان 
http://shasa.ir/home-fa.html   شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران
http://news.aruna.ir/    آرونا، پایگاه اطلاع رسانی معماری و شهرسازی ایران
     
http://ayar.ir/    عیار، موسسه فرهنگی هنری صبا
http://iranipc.ir/   خانه عکاسان ایران، حوزه هنری
     
http://www.iranianmedicine.ir/?lnguId=1   کلینیک طب ایرانی
http://www.ravazadeh.com/fa/   موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان
     
http://ganjoor.net/   گنجور، آثار سخن سرایان پارسی گو
http://www.parset.com/CULTURE/Poems/   پارست، مجموعه شعر فارسی
     
http://parsquran.com/   پارس قرآن، جستجوی قرآن کریم
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=18393   قرآن کریم
http://www.erfan.ir/farsi/nahj/nsm_proj/main.php   نهج البلاغه
http://www.erfan.ir/farsi/sahife/nsm_proj/main.php   صحیفه سجادیه
http://www.erfan.ir/farsi/quran/quran_proj/display/display.php   متن قرآن، با ترجمه استاد حسین انصاریان
http://quran-pc.org/global/user/main.php?page=home&nav=1   مرکز طبع و نشر قرآن کریم
http://iqna.ir/   خبرگزاری قرآنی ایران، جهاد دانشگاهی
http://alhodapublication.ir/fa/index   موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی
http://www.lobolmizan.net/   گروه فرهنگی المیزان
http://www.shia-online.ir/   شیعه آنلاین
http://www.samantarjomeh.ir/index.aspx?siteid=283&pageid=18871   مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی
 
Answers.com   http://www.answers.com
The Getty   http://www.getty.edu/index.html
Arch Net   https://archnet.org/lobby/   
Arch Net Digital Library   http://archnet.org/library/places/places.jsp?country_code=ir&collection_type=historical 
Aga Khan Award for Architecture   http://www.akdn.org/architecture/ 
muqarnas   http://www.tamabi.ac.jp/idd/shiro/muqarnas/ 
Architecture Conferences Worldwide   http://www.conferencealerts.com/architec.htm 
Domes in the World   http://www.domesintheworld.com/ 
muslimheritage.com   http://www.muslimheritage.com/ 
BCIN   http://www.bcin.ca/English/home_english.html  
The Seyyed Hossein Nasr Foundation   http://www.nasrfoundation.org/   
online etymology dictionary   http://www.etymonline.com/
Arabic Book Shop   http://www.arabicbookshop.net/main/details.asp?id= 181-157#
Auroville Earth Institute   http://www.earth-auroville.com/
California State Parks Office of Historic Preservation   http://ohp.parks.ca.gov/?page_id=21410
ICOMOS   http://www.icomos.org/en/
ICCROM   http://www.iccrom.org/
ICOM   http://icom.museum/
UNESCO   http://www.unesco.org/new/en/
Arch Daily   http://www.archdaily.com/
Architectural Record   http://archrecord.construction.com/
World Architecture News   http://www.worldarchitecturenews.com/
Science Direct   http://www.sciencedirect.com/
Iran Land Of Nature And Culture   http://www.tourismiran.ir/index.php?lng=en
Great Buildings Online   http://www.greatbuildings.com/
Google Map   http://maps.google.com/
Academy of Achievement   http://www.achievement.org/autodoc/pagegen/index.html
The Pritzker Architecture Prize   http://www.pritzkerprize.com/gehry.htm
Famous Architects   http://architect.architecture.sk/
ARC SPACE.COM   http://www.arcspace.com/index.shtml
ARC SPACE LINKS   http://www.arcspace.com/html/links.html
Museum of Finish Architeture   http://www.mfa.fi/frontpage?
National Building Museum   http://www.nbm.org/
The American Institute of Architects   http://www.aia.org/
Australian Institute of Architects   http://www.architecture.com.au/
the Architecture Room.com   http://www.thearchitectureroom.com/
AA, Architeural Association, School of Architecture   http://www.aaschool.ac.uk/
Alvat Alto Museum   http://www.alvaraalto.fi/index_en.htm
archiplanet.co.uk   http://archiplanet.homestead.com/
arch in form   http://eng.archinform.net/index.htm?ID=n7vrh53394peki8hvfdcs1erl5
Arch Talks   http://archtalks.com/
VITRUVIO.CH, Architecture on the Web   http://www.vitruvio.ch/
GALINSKY   http://www.galinsky.com/
    http://europaconcorsi.com/
    http://www.dmoz.org/World/Italiano/Arte/Architettura/
    http://www.channelbeta.net/en
    http://www.archiportale.com/
World Digital Library   http://www.wdl.org/en/
     
               CONSULTANTS, ARCHITECTS 
مهندسین مشاور پیرراز   http://www.pirraz.com/
مهندسین مشاور نقش جهان پارس   http://new.njp-arch.com/index.htm
مهندسین مشاور باوند   http://bavand.net/main/
مهندسین مشاور پلشیر   http://www.polsheer.net/
مهندسین مشاور عرصه   http://www.arsehconsulting.com/
Renzo Piano   http://rpbw.com/ 
BIG: Bjarke Ingels Group   http://www.big.dk/
Gehry Technologies   http://www.gehrytechnologies.com/?q=node/1
Gehry Partners, LLP   http://www.foga.com/
Frank Lloyd Right Foundation   http://www.franklloydwright.org/web/Home.html
Frank Lloyd Right   http://www.franklloydwright.com/
Foundation Le Corbusier   http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=11&sysLanguage=en-en&sysParentId=11&sysParentName=home&clearQuery=1
Zaha Hadid Architects   http://www.zaha-hadid.com/
Steven Holl Architects   http://www.stevenholl.com/
Santiago Calatrava   http://www.calatrava.com/#
Foster + Partners   http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx
IBA, Information Based Architecture   http://www.iba-bv.com/index.html
Lab Architecture Studio   http://www.labarchitecture.com/
Richard Meier & Partners Architects LLP   http://www.richardmeier.com/www/
Moshe Safdie Architects   http://www.msafdie.com/
Architype, Architects with a Different Approach   http://www.aia.org/
Morphosis   http://www.morphosis.com
UN Studio   http://www.unstudio.com/en
Mario Botta   http://www.botta.ch/main_en.html
Weblogs         
http://sbu-phd.blogfa.com   اطلاع رسانی دوره دکتری دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
http://adibzadeh.ir/    دکتر بهمن ادیب زاده
http://irantabiatmemari.blogfa.com/                                                    طبیعت و معماری ایران، مهدی رئیسی
http://mehrazjouyan.persianblog.ir/                                 پژوهش های معماری، مهران نقی زاده                        
http://ebarekati.blogfa.com/    حرفهای من، احسان برکتی
http://www.arcstudent.blogfa.com/8510.aspx   وبلاگ خبری علمی دانشجویان معماری ایران
http://heritageconservation.persianblog.ir/    خانه مرمت ایران، محسن عباسی هرفته
http://www.iranian-arch-urban.blogfa.com/      انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
http://enviroarch.persianblog.ir/    environmental architecture   منصوره طاهباز
http://iranroleve.blogfa.com/    برداشت از بناهای تاریخی
http://www.itas.blogfa.com/    انجمن معماری سنتی ایران
http://www.keacheh.blogfa.com/    روستای تاریخی و صخره ای میمنـــد شهربابک
http://iran360.net/blog/    وبلاگ ایرانگردی اولین تور مجازی ایران پانوراما 360
http://talar.blogfa.com/    انجمن علمی مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد، تالار
http://iiarchitecture.blogfa.com/    Iranian Islamic Architecture
http://zorwan.persianblog.ir/    زروان، پژوهشگاه هنر و معماری
http://houseiniran.persianblog.ir/    خانه در ایران
http://phil-mind.blogfa.com/   فلسفه ذهن، روان‌شناسی و علوم شناختی
http://memareslami.blogfa.com/   معماری اسلامی
http://memary88.blogfa.com/cat-2.aspx
   
تعداد بازديد از اين صفحه : 2166